Achtergrond: Mystery Castle in Phantasialand

Achtergrond: Mystery Castle in Phantasialand

Aan al jullie waaghalzen die geen angst kennen… 

… Aanhoort mijn verhaal en wees gewaarschuwd opdat jullie niet hetzelfde lot wacht, dat ooit mij en mijn nazaten trof. Staat u mij toe dat ik mij kort voorstel: Mijn naam is Friedhelm-Horatio von Windhoven – de voorvader van het geslacht der von Windhovens. Op grond van mijn hebzucht ben ik al eeuwen gevangen in een rijk tussen “zijn” en “niet zijn:”. 

Ten tijden van mijn leven stelde ik mijn grote gave, de kennis van de Alchemie, niet in dienst van de mensheid. Waanzinnig als ik was, streefde ik naar rijkdom en sloot zo een pakt met het kwade. Het hielp mij ertoe om een oeroude mensendroom te realiseren: Goldstof uit eenvoudige zandkorrels te winnen. Gelukkig aan het doel van al mijn wensen schiep ik, naar Schots voorbeeld, het ooit prachtigste kasteel in de verre omtrek: ons stamkasteel “Mystery Castle”. Doch eiste het kwaad zijn gruwelijke beloning op: de zielen van al mijn nazaten, die na mij kasteelheer van Mystery Castle zouden zijn. Geen van allen zou zijn dertigste wiegenfeest bereiken. 

Lees het volledige artikel in Brakesection Magazine #4 2015. Klik hier om dit nummer te bestellen.