Achtergrond: Mystery Castle in Phantasialand

Home / Brakesection Magazine / Jaargang 2 (2015) / #4 (Oktober 2015) / Achtergrond: Mystery Castle in Phantasialand
Achtergrond: Mystery Castle in Phantasialand

Aan al jullie waaghalzen die geen angst kennen… 

… Aanhoort mijn verhaal en wees gewaarschuwd opdat jullie niet hetzelfde lot wacht, dat ooit mij en mijn nazaten trof. Staat u mij toe dat ik mij kort voorstel: Mijn naam is Friedhelm-Horatio von Windhoven – de voorvader van het geslacht der von Windhovens. Op grond van mijn hebzucht ben ik al eeuwen gevangen in een rijk tussen “zijn” en “niet zijn:”. 

Ten tijden van mijn leven stelde ik mijn grote gave, de kennis van de Alchemie, niet in dienst van de mensheid. Waanzinnig als ik was, streefde ik naar rijkdom en sloot zo een pakt met het kwade. Het hielp mij ertoe om een oeroude mensendroom te realiseren: Goldstof uit eenvoudige zandkorrels te winnen. Gelukkig aan het doel van al mijn wensen schiep ik, naar Schots voorbeeld, het ooit prachtigste kasteel in de verre omtrek: ons stamkasteel “Mystery Castle”. Doch eiste het kwaad zijn gruwelijke beloning op: de zielen van al mijn nazaten, die na mij kasteelheer van Mystery Castle zouden zijn. Geen van allen zou zijn dertigste wiegenfeest bereiken. 

En zo geschiedde: sinds eeuwen lijden de Von Windhovens onder deze vloek. Het kwaad heerste over ons uit het centrum van zijn macht: hoog, boven in de toren van Mystery Castle. Al mijner nazaten hebben vergeefs geprobeerd tegen de vloek van de Von Windhovens te vechten. 

Tot nu! Na zo vele jaren vervloeking is er eindelijk een doorbraak. Soms is het kwaad zo eenvoudig te overwinnen…! Ulf von Windhoven, de huidige kasteelheer kan het bewijzen. Hij is, zoals ik dat ooit was, een geweldige wetenschapper. Spiritueel is hij erg goed met mij verbonden en samen schiepen we een apparaat, waarmee het lukt om positieve energie te bundelen. Deze kracht gebruikten we tegen het kwaad en zwakten we zijn macht af. De vloek was gebroken en Ulf behaalde waarachtig zijn 31e levensjaar. Het kwaad nam wraak wegens deze verloren ziel en liet met Ulf’s verjaardag het kasteel en al zijn bewoners voor mensen en dieren onzichtbaar worden. Door de mensheid waren we voor verloren opgegeven. Wij zetten ons onderzoek in dit “niets” voort. Het wonder gebeurde: Uitgeput door de gebundelde positieve energie van Ulf, moest het kwaad zijn ban over de toren opgeven. Nu zijn we weer voor de wereld zichtbaar. 

Het onheil kan dus overwonnen worden! Doch hebben wij voor onze machine onwerkelijke hoeveelheden aan positieve energie nodig. Stel je eens voor: als slechts één persoon dit al heeft kunnen bewerkstelligen,  wat is er dan mogelijk als er velen aan mee werken?! Wij, de Von Windhovens, benodigen de hulp van de mensen en verzoeken jullie: kom naar Mystery Castle! Laat je hoog in de toren brengen, heel dicht bij het kwaad zodat het bijna grijpbaar is. Veel moed en positieve kracht zullen dan vrij komen – we hebben het zo dringend nodig. 

De weg is niet eenvoudig – maar wees verzekerd, er zal jullie geen leed aangedaan worden. 

In diepste dankbaarheid,
Friendhelm-Horatio von Windhoven.