Op de werkvloer: Graficus Piet De Koninck

Home / Brakesection Magazine / Jaargang 5 (2018) / #1 (April 2018) / Op de werkvloer: Graficus Piet De Koninck
Op de werkvloer: Graficus Piet De Koninck

Dag Piet, hoe ben je bij Plopsa terechtgekomen?  

Na mijn studies Toegepaste Grafiek aan het Sint-Lucas in Gent ben ik nog tijdens mijn legerdienst beginnen werken bij Giant Products, een firma uit Waver die grote publiciteitsobjecten zoals blow-ups en POS-materiaal maakte. Die firma werkte ook soms aan thematische objecten voor het nabijgelegen Walibi Belgium. Bij die firma werkte ik als één van de weinige Nederlandstaligen ook aan projecten voor parken in het Nederlandstalig taalgebied, zoals onder andere de Efteling (Pandadroom, nvdr), Boudewijnpark (de thematisatie van de Orca Ride, nvdr) en ook voor Meli-Park (het huidige Plopsaland De Panne, nvdr).  

Ik werkte ook als decorbouwer voor theaters en zo ook voor Studio 100-producties. Voor Studio 100 is het allemaal begonnen in de jaren ‘90 met Samson en Gert, die het land rondtrokken tijdens hun zomershows, waarvoor ik de decorbouw deed. Tijdens de hoogzomer hielden we dan enkele weken halt in de Efteling. Ik kwam toen met het idee om een permanent pretpark te bouwen gewijd aan Samson en Gert. Omdat een heel pretpark bouwen destijds financieel onhaalbaar was, zijn we met de Efteling aan tafel gaan zitten over de eventuele mogelijkheid om een permanent themadeel te bouwen in het park, gewijd aan Samson en Gert. Dat project is uiteindelijk niet doorgegaan.  

We hebben dan verder gezocht naar locaties, en toen Meli-Park te koop werd aangeboden, hebben we onze slag kunnen slaan. Studio 100 heeft mij toen gevraagd om Plopsaland De Panne te ontwerpen. Vanwege het gebrek aan kapitaal werd er in de eerste vijf jaar een joint venture gesloten met Van Thillo Media. Mijn concept arts en ontwerpen hebben in belangrijke mate bijgedragen tot het over de brug halen van deze investeerders en hen te overtuigen van  de haalbaarheid van een dergelijk project in België. Nadat het park aangekocht was, heb ik stelselmatig elk detail van het park ontworpen en het gemaakt tot wat het vandaag is.  

Wat heeft je geïnspireerd om ontwerper te worden?   

Ik ben afkomstig uit Aalst en van kinds af aan was ik al enorm gefascineerd door carnaval en de grootse creaties voor de praalwagens hier. Ik bewonderde dat en wilde zoiets zelf doen, maar dan beter en innovatiever. Carnavalsgroepen zijn erg geënt op traditie en maken hun creaties al jarenlang op dezelfde manier. Ik wou duidelijk verder gaan daarin. Ik tekende ook enkele carnavalswagens.   

Maar tijdens mijn carrière heb ik ook…

Je las een klein deel van het volledige artikel uit Brakesection Magazine April 2018Klik hier om dit nummer te bestellen.