Luipaarden in Bellewaerde

Luipaarden in Bellewaerde

Wie Bellewaerde dit jaar bezoekt zal er niet naast kunnen kijken. Ter hoogte van de Bengal Kiosk verscheen de afgelopen maanden een gigantisch dierenverblijf, volledig ingericht om het de Amoerluipaarden naar hun zin te kunnen maken. Hoewel de dieren in het wild vooral in het Russische Verre Oosten voorkomen, is de locatie die ze in het Indische themagedeelte van Bellewaerde kregen perfect gekozen. Het was al jaren één van de kalere stukjes van het park waar niet zoveel te beleven was, maar met de komst van het zes meter hoge onderkomen voor de luipaarden is er nu ook in dit deel van het park weer heel wat levendigheid.

Foto: Tom Vandenbroucke

Tot voor kort zag de toekomst er voor de Amoerluipaarden maar somber uit. In het wild zijn er ondertussen minder dan 40 (veertig!) van deze dieren te vinden en dat is vooral te wijten aan menselijke oorzaken. Gelukkig zijn er ook andere mensen die zich inzetten voor het lot van deze dieren. Zo is er bijvoorbeeld ALTA, de Amour Leopard and Tiger Alliance, die er alles aan doet om de Amoerluipaarden niet te laten uitsterven. Ondertussen werd er een kweekprogramma opgestart en zijn er een 200-tal Amoerluipaarden te vinden in dierentuinen in Europa, Noord-Amerika en de landen van de voormalige Sovjet-Unie. De meeste van deze dieren nemen deel aan het kweekprogramma, met als doel om een deel van de nakomelingen terug te introduceren in hun natuurlijke habitat.

Aan de bouw van het verblijf ging heel wat studie- en planwerk vooraf. Niet alleen is de Belgische wetgeving voor dierentuinen zeer streng geworden, Bellewaerde moest ook rekening houden met de extra richtlijnen die EAZA, de European Association for Zoos and Aquaria, aan hun leden oplegt om het dierenwelzijn te verhogen. Zo moet per dier een voldoende grote oppervlakte voorzien worden in het binnen- en buitenverblijf, moeten er schuil- en slaapplaatsen gebouwd worden, moeten er diverse klimmogelijkheden en voortdurend vers water zijn,…  Al deze regels in acht nemend, koos Bellewaerde voor een buitenverblijf van 6 meter hoog en een oppervlakte van meer dan 450 vierkante meter. Ook het aangrenzende binnenverblijf voor de luipaarden voldoet ruimschoots aan de richtlijnen met een hoogte van 3 meter en een oppervlakte van 75 vierkante meter.

Foto: Tom Vandenbroucke

Om de Amoerluipaarden zich thuis te laten voelen in Bellewaerde werd in het buitenverblijf de natuurlijk habitat, het Russische Verre Oosten, nagebootst. De streek wordt gekenmerkt door een valleistructuur en die heeft het park zo goed mogelijk proberen na te bouwen met rotsen, bamboe, klimop en verschillende soorten grassen en varens. Door het hele verblijf loopt een riviertje met een waterval en er werden met grote boomstammen klimconstructies gebouwd zodat de dieren zich nooit hoeven te vervelen.

Opvallend aan de gigantische kooi is dat die opgedeeld is in drie afzonderlijke,  gelijkwaardige verblijven. Amoerluipaarden leven in het wild namelijk als solitaire dieren. Dat betekent dat ze niet in groep maar voornamelijk alleen leven in de natuur en elkaar enkel opzoeken om te paren. Daarom krijgen de dieren in Bellewaerde dan ook elk hun eigen stekje.

Foto: Bellewaerde

Elk van de drie verblijven is uitgerust met grote, gethematiseerde ramen zodat de bezoekers de dieren goed kunnen bekijken. Naast de kijkramen is er ook in elk verblijf een klein podium te vinden waarin een weegschaal geïntegreerd werd. De verzorgers zullen de dieren namelijk elke dag trainen voor de ogen van de bezoekers. Zo werd er bij elk podium een speciale deur voorzien waar de dieren hun poten kunnen doorsteken om te kunnen kijken of die in orde zijn of zullen ze geleerd worden om netjes stil te zitten voor een weegbeurt. Van kunstjes opvoeren is hier dus zeker geen sprake: de verzorgers zullen de dieren trainen om ze op medisch vlak, of op vlak van hun gedrag, beter te kunnen opvolgen en daar mogen de bezoekers getuige van zijn.

Ondertussen zijn de twee mannelijke luipaarden, Kitan en Abus, reeds aangekomen in hun nieuwe verblijf in Bellewaerde. Vol ongeduld wachten ze op de komst van hun vrouwelijk gezelschap. Het is de bedoeling dat de nakomelingen van Kitan en Abus in de toekomst terug geïntroduceerd worden in het wild. Op die manier hoopt Bellewaerde (samen met EAZA, ALTA en de andere partners in het kweekprogramma) om het voortbestaan van deze bedreigde diersoort in het wild te kunnen verzekeren.

Foto: Bellewaerde

Op 19 juni werd het dierenverblijf officieel geopend door Jo Cook, de verantwoordelijke voor het internationaal kweekprogramma van de Amoerluipaarden en vertegenwoordigster van ALTA. Samen met Sam Clauw, die begin mei het wereldrecord “langste rit op een attractie in een pretpark” verbrak door 50 uur op de piratenboot te zitten om geld in te zamelen voor ALTA. In haar speech sprak Jo Cook haar dankbaarheid uit tegenover Bellewaerde en benadrukte ze de belangrijke rol die het park zal spelen om het voortbestaan van de Amoerluipaarden te verzekeren. Na de speech overhandigde Sam Clauw persoonlijk de cheque met het geld dat hij ingezameld had aan Jo Cook, die beloofde het geld te investeren in de verschillende conservatieprojecten voor de Amoerluipaarden.